Newsletter
Podaj swój e-mail, jeżeli interesują Cię informacje o nowościach i promocjach.
Zapoznałem się z Polityką Prywatności i Regulaminem Newslettera i wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości.
Nieznany Świat
Nieznany Świat 04/2023 (388)
Nieznany Świat 04/2023 (388)
11,90 zł
egz.

2017

Nieznany Świat 2/2017

Nieznany Świat 2/2017
Nieznany Świat 2/2017

W NUMERZE:

 • Gaja z mózgiem w oceanie
  Sformułowana przed wielu laty przez brytyjskiego chemika i lekarza, byłego pracownika NASA Jamesa Lovelocka, głośna koncepcja, w myśl której Ziemia jest żywym organizmem, zaczyna znajdować swoje potwierdzenie w wynikach najnowszych badań. Zespół naukowców ze Stanów Zjednoczonych i Chin stwierdził, że nasza planeta po trzęsieniach ziemiw całym znaczeniu tego słowa leczy rany, a zachodzących w trakcie wspomnianego procesu zmian nie udało się wyjaśnić na gruncie fizyki i geologii. Dotyczy to także wybitnie zaskakujących zjawisk odnoszących się do stanu atmosfery, a zwłaszcza eliminowania z niej, niejako samoistnie, nadmiaru szkodliwego ozonu. Można odnieść wrażenie, że wszystko jest w jakimś stopniu sterowane. Ale to nie wszystko, gdyż rosyjski profesor Wiktor Rogożkin, który całe życie poświęcił badaniom Błękitnego Globu, dokonał niewiarygodnego wręcz odkrycia. Zdołał bowiem eksperymentalnie udowodnić, że poprzez pęknięcia swojej skorupy Ziemia oddycha, a niekiedy, np. w reakcji na kosmiczne wydarzenie, odczuwa strach (!). Tak było m.in. w sierpniu 1999 r. w trakcie zaćmienia Słońca i podczas dwóch następujących po sobie trzęsień o magnitudzie 7,4 stopnia w skali Richtera. Niektórzy uczeni sugerują, że w tym momencie nasza planeta znajdowała się w stanie przypominającym ludzką śmierć kliniczną! Bardzo ciekawy blok dwóch publikacji

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.

Nieznany Świat 1/2017

Nieznany Świat 1/2017
Nieznany Świat 1/2017

W NUMERZE:

 • Co dalej z ziemskim klimatem?
  Próba odpowiedzi na jedno z ważniejszych obecnie pytań, a przy okazji o zamarzającej w XVII wieku Europie i innych anomaliach pogodowych na świecie w przeszłości. M.in. 28 marca 1848 r. „stanął” na 30 godzin wodospad Niagara, a we wspomnianym siedemnastym stuleciu Francja przez kilka lat musiała obyć się bez wina, gdyż wskutek dotkliwego zimna oraz ulewnych deszczy nie mogły dojrzeć winogrona. Adriatyk zamarzł u brzegów, po tym zaś, gdy Cieśnina Bosfor pokryła się lodem, ludzie chodzili z Azji do Europy i z powrotem na piechotę. Doszło wówczas również do potężnych erupcji 12 wulkanów w obrębie tzw. Pacyficznego Pierścienia Ognia oraz spowolnienia Golfstromu. Ów zimny i znaczony chłodem czas przyniósł też liczne wojny, a powodem tego wszystkiego była przypuszczalnie zmniejszona aktywność Słońca. Co natomiast czeka nas w XXI wieku?

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.

Nieznany Świat 10/2017

Nieznany Świat 10/2017
Nieznany Świat 10/2017

W NUMERZE 10/​2017:

Jak wam nie wstyd?
pyta Redaktor Naczelny wielkie nazwiska Polskiej Policji, które za wszelką cenę starają się zdyskredytować zasługi jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego na polu poszukiwań zaginionych ludzi i innych beznadziejnych spraw.

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne miesięcznika na e.nieznanyswiat.pl

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.

Nieznany Świat 11/2017

Nieznany Świat 11/2017
Nieznany Świat 11/2017

W NUMERZE 11/​2017:

Chłodnym okiem
Na tle trwającego strajku lekarzy rezydentów i kolejnej publicznej dyskusji o stanie polskiej służby zdrowia, Redaktor Naczelny zdaje relację ze spotkania założycielskiego Towarzystwa Lekarzy Medycyny Zintegrowanej, zastanawiając się, czy doczekamy czasów, w których lekarze naturaliści i terapeuci stosujący metody alternatywne zostaną zaakceptowani przez pełnoprawne środowisko medyczne?

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne miesięcznika na e.nieznanyswiat.pl

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.

Nieznany Świat 12/2017

Nieznany Świat 12/2017
Nieznany Świat 12/2017

W NUMERZE:

NOWE HORY­ZONTY

Doty­chcza­sowe możli­wości poz­naw­cze na bazie aktu­al­nego paradyg­matu wycz­er­pały się. Gwaran­tują nam rozwój tech­no­log­iczny, ale nie czynią nas szczęśli­wymi, gdyż degeneru­jemy się duchowo - mówi w spec­jal­nym wywiadzie dr Danuta Adamska-​Rutkowska — lau­re­atka Nagrody Hon­orowej NŚ za rok 2017. Uroczyste przyz­nanie nagrody odbędzie się 13 grud­nia (więcej infor­ma­cji tutaj).

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne miesięcznika na e.nieznanyswiat.pl

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.

Nieznany Świat 3/2017

Nieznany Świat 3/2017
Nieznany Świat 3/2017

W NUMERZE:

 • Poszukiwania bez końca
  Jak żyć, by połączyć na co dzień materię z duchem? Wiadomo, pytanie opoka. Na kanwie wykładu swamiego Dushyanta Savadii prezentujemy dwuczęściowy, skrzący się od didaskaliów szkic Miry Majcherczyk, który, dzięki swojej lekkiej i dowcipnej formie, stanowi swoisty przewodnik po pułapkach, jakie na nas czyhają na drodze samodoskonalenia. Zaopatrzyliśmy go dodatkowo w pełne humoru ilustracje zaprzyjaźnionej z nami ezoterycznej graficzki Ani Wolińskiej. Od Panny Kasy – poprzez Pannę Pyzę (chodzi o konsumpcję), a na Pannach: Rodzince, Artystce (talent), Farciarce (szczęście) i paru innych kończąc

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.

Nieznany Świat 4/2017

Nieznany Świat 4/2017
Nieznany Świat 4/2017

W NUMERZE:

 • Starożytni astronauci: nauczyciele z nieba
  Mówią o nich mity niemal wszystkich kultur i zakątków planety - od Sumeru poprzez Chiny, aż po Amerykę Południową, a powtarzający się w łańcuchu wielopokoleniowych przekazów motyw, jak wiele na to wskazuje, nie jest przypadkowy. Wątkowi, o którym mowa, poświęcono na świecie setki książek i dziesiątki tysięcy publikacji, okazuje się jednak, że związane z sygnalizowanym problemem kwestie zasługują na szczególnie wnikliwy ogląd, zwłaszcza wówczas, gdy legendy przybierają postać wyrazistego i sugestywnego scenariusza. Pisze o tym w dwuczęściowej, pod pewnymi względami zaskakującej publikacji Piotr Cielebiaś. Introdukcja w bieżącym numerze, dokończenie za miesiąc.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.

Nieznany Świat 5/2017

Nieznany Świat 5/2017
Nieznany Świat 5/2017

W NUMERZE:

 • Pęknięte lustra Fatimy
  Mnożące się pytania i wątpliwości w stulecie portugalskich objawień w wizjerze redaktora naczelnego . Ważna publikacja

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.

Nieznany Świat 6/2017

Nieznany Świat 6/2017
Nieznany Świat 6/2017

W NUMERZE:

Tajem­nice fatim­skie: przemil­czane fakty
W stule­cie wydarzeń uznanych przez Koś­ciół za boskie objaw­ienia wracamy do nich w obsz­ernym szkicu Pio­tra Cielebi­a­sia ujaw­ni­a­ją­cym istotne infor­ma­cje spięte hasłem: O czym w kon­tekś­cie tzw. objaw­ień w Cova da Iria nie mówiono i nadal się nie mówi? Przy okazji po raz kole­jny próbu­jemy odpowiedzieć na pytanie, czy w 2000 roku Watykan rzeczy­wiś­cie powiedział wszys­tko o sekre­tach fatim­s­kich, a także zaj­mu­jemy się anal­izą tej sprawy przez prof. Joaquima Fer­nan­desa. Czy jego zarzuty doty­czące manip­u­lowa­nia siostrą Łucją przez Koś­ciół są uza­sad­nione i dostate­cznie udoku­men­towane? Od siebie dodamy, że – mimo iż prob­lem Fatimy drążymy od bardzo wielu lat – niek­tóre wątki pod­jęte w syg­nal­i­zowanej pub­likacji zaskoczyły nas.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.

Nieznany Świat 7/2017

Nieznany Świat 7/2017
Nieznany Świat 7/2017

W NUMERZE:

 • Paranormalni pogromcy tsunami 
  Jak dalece brzmiałoby to nieprawdopodobnie, w Japonii natrafiono na historyczne zapiski dotyczące szczególnego zakonu, którego członkowie umieli przewidzieć z dużą dokładnością (prawdopodobnie dzięki wyłapywaniu intradźwięków o określonej częstotliwości) czas i miejsce wystąpienia tsunami, wysyłając w ten rejon swoich członków, by uratować ludzi przed zabójczymi falami. W jaki sposób? Nie tylko poprzez ewakuację, lecz również… oddziaływanie paranormalne. Ze źródeł, do jakich udało się dotrzeć badaczom, wynika, że wojownicy sanin nie uciekali przed megafalami, lecz biegli im naprzeciw, a dzięki odpowiedniemu treningowi, który przechodzili pod kierunkiem mistrzów, potrafili wdrapać się na ich grzbiety, by następnie, cali i zdrowi, znaleźć się w bezpiecznym miejscu, podczas gdy „oswojone” tsunami odpływało do oceanu. Bardzo ciekawy wątek i liczne, atrakcyjne zdjęcia

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.

Nieznany Świat 8/2017

Nieznany Świat 8/2017
Nieznany Świat 8/2017

W NUMERZE:

Nocni goś­cie: przy­bysze z nierzeczy­wis­tego świata 
Spotka­nia z noc­nymi gośćmi prze­b­ie­gają zazwyczaj według podob­nego sce­nar­iusza. Świad­kowie budzą się w nocy, widząc dzi­wną postać (lub postaci) przy łóżku, albo w rogu syp­i­alni. Niek­tórym przy­pad­kom towarzyszy par­aliż, prawie wszys­tkim zaś niepokój, strach oraz przeko­nanie, że to, co się wydarzyło, było jak najbardziej realne. Intruzi (często zakap­turzeni) zwykle nie robią nic. Po prostu stoją i patrzą, a to prz­er­aża najbardziej. Niek­tórzy uważają ich za przy­byszów z głęb­szych warstw ludzkiej psy­chiki – wytwór tzw. halucy­nacji hip­n­a­gog­icznych wyzwalanych przez zapada­jący w sen mózg. Hipotezy tej nie przyj­mują jed­nak do wiado­mości ci, którzy twierdzą, że w chwili spotka­nia ze zjawami byli całkowicie świadomi, a zdarze­nie, jakie przeżyli, miało charak­ter rzeczy­wisty.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.

Nieznany Świat 9/2017

Nieznany Świat 9/2017
Nieznany Świat 9/2017

W NUMERZE:

BAYER, PANI BRONIA I MY
O fake newsach, dezinformacji i rozgrzanych głowach (z panią Bronią, rozstrze­lanymi przez ministra bażantami oraz zakamuflowaną opcją niemiecką w tle) pisze redaktor naczelny.

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl