Newsletter
Podaj swój e-mail, jeżeli interesują Cię informacje o nowościach i promocjach.
Zapoznałem się z Polityką Prywatności i Regulaminem Newslettera i wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości.
Produkt dnia
LIBIDIN
LIBIDIN
25,00 zł 18,00 zł
egz.
12 snów
12 snów
24,90 zł 14,00 zł
egz.
Roztwór koncentratu do płukania jamy ustnej (250ml)
Roztwór koncentratu do płukania jamy ustnej (250ml)
32,00 zł 22,00 zł
szt.
Narum Witamina D3 + Biominerały 300 mg (30 kapsułek)
Narum Witamina D3 + Biominerały 300 mg (30 kapsułek)
49,90 zł 39,90 zł
szt.
Antybakteryjny tonik Ag 123 na trądzik (100 ml)
Antybakteryjny tonik Ag 123 na trądzik (100 ml)
49,00 zł 35,00 zł
szt.
SLESAKA - herbatka ziołowa
SLESAKA - herbatka ziołowa
26,00 zł 10,00 zł
szt.

Nieznany Świat 1/2018

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 48 godzin
Cena: 8,90 zł 8.90
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

W NUMERZE 1/​2018:

W POLU WYSO­KICH NAPIĘĆ
Według niek­tórych 2017 miał być rok­iem przełomu. Czy za rogiem widać Nową Erę? Możliwe, ale świat nie zmieni się na lep­szy, dopóki nie zmienią się ludzie — przy­pom­ina w noworocznym feli­etonie Marek Rymuszko. Na razie, zami­ast w Erze Wod­nika, ludzkość znalazła się w polu wyso­kich napięć. Wystar­czy zwar­cie poje­dynczego obwodu, by w jed­nej chwili zaiskrzyło i wyle­ci­ało w powi­etrze wszystko…

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl

OBRAZY PRZYSZŁOŚCI: PRZEPOWIED­NIE BEN­JAMÍNA SOLAR­IEGO PAR­RAVICINIEGO
Zmarły w 1974 r. argen­tyński artysta i ekstrasens pozostawił po sobie archi­wum psy­chografii — prostych rysunków opa­tr­zonych inskrypc­jami, które stanow­iły zapis nachodzą­cych go wizji przyszłości. Par­ravicini przewidział m.in. prze­bieg II wojny świa­towej oraz zamachy z 9/​11. Wiele jego przepowiedni wciąż czeka na spełnie­nie, a najwięk­sze kon­trow­er­sje budzą te związane z glob­al­nymi zmi­anami i kon­tak­tem z Obcymi.

Czy grozi nam kole­jny Potop? & Koniec glob­al­nego grza­nia
Dwa odmi­enne spo­jrzenia na najważniejszy prob­lem, z jakim musi zmierzyć się cywiliza­cja — postępu­jące glob­alne ocieple­nie. Ekolodzy wespół z ekon­o­mis­tami zmierzyli zasięg destruk­cyjnych zmian kli­maty­cznych i osza­cow­ali ich koszty gospo­dar­cze. Prob­lem w tym, że nie da się wyk­luczyć hipotezy, że ocieple­nie to tylko prze­jś­ciowy kaprys Matki Natury…

Kro­nika Akaszy
W sty­czniowych doniesieni­ach ze świata: wspom­nie­nie Bruce’a Moena (zm. 14.11.2017), decyzje uczonych odnośnie eksplo­racji sekret­nej kom­naty w Wielkiej Piramidzie, zaskaku­jące odkrycia na temat właś­ci­wości tria czekolada-​jagody-​czerwone wino, bada­nia nad tajem­niczymi for­ma­c­jami z Ara­bii Saudyjskiej, tworze­nie syn­te­ty­cznych wspom­nień dzięki czipom oraz naukowa kon­frontacja z poczu­ciem humoru… zwierząt.

WIECZNE ZNUŻE­NIE: O SYN­DROMIE PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZENIA
Zespół przewlekłego zmęczenia (ZPZ) bywa nag­min­nie mylony przez lekarzy z depresją i jest często źle lec­zony. Najpraw­dopodob­niej ta pod­stępna choroba, odbier­a­jąca siły i chęć do życia, związana jest z anor­malną reakcją orga­nizmu na prze­bytą infekcję wiru­sową. Inna hipoteza uznaje, że przewlekłe zmęcze­nie to nabyte uczu­le­nie na niek­tóre makro– lub mikroele­menty. Choć na ZPZ nie ma lekarstwa, zachodni lekarze opra­cow­ali ter­apie pozwala­jące pac­jen­tom na częś­ciowy powrót do akty­wnego życia.

Widzę także niebo: Mara­ton
Andrzej Szmili­chowski pisze o rozczarowa­niu wiekiem mocno dojrza­łym, który nie przynosi dys­tansu do rzeczy­wis­tości ani odpowiedzi na pyta­nia, z jakimi mierzy się Homo sapi­ens.

W POSZUKI­WA­NIU PRAWDY I ODWIECZNEJ MĄDROŚCI
Pier­wsza część cyklu poświę­conego Hele­nie Pietrownej Bławatskiej — misty­czce, podróżnicze i medium wybranej przez Wielkie Białe Bractwo do ujawnienia ludziom Zachodu prastarej wiedzy dostęp­nej indyjskim i tybe­tańskim mędr­com. Dzięki nim Ros­janka poz­nała prawdziwą his­torię Ziemi i zagin­ionych cywiliza­cji, tworząc pod­stawy sys­temu zwanego teozofią…

Dotknię­cie Niez­nanego - czyli relacje czytel­ników o spotka­ni­ach z Niez­nanym. Wśród nich m.in. his­to­rie o prze­stro­gach i pozdrowieni­ach z zaświatów, dwie relacje o NOL, a także niezwykła opowieść Redak­tora Naczel­nego o znaku przy (przed)świątecznym stole…

Obudzić Sol­i­darność
To hasło tegorocznej WIELKIEJ MEDY­TACJI NŚ, która odbędzie się 30 grud­nia w godz­i­nach 22:00 – 22:30. Dlaczego sol­i­darność? Ponieważ uwrażli­wia na krzy­wdę, daje poczu­cie wspól­noty i współod­powiedzial­ności za drugiego człowieka. Dowiedz się więcej…

SKAMIENI­AŁY KRZYK
Reporter­ski portret zdu­miewa­jącego włoskiego miasta La Scarzuola, którego prze­myślana scene­ria, a w szczegól­ności teatr zapro­jek­towany przez architekta Tomaso Buzziego, jest dla odwiedza­jącego niczym gra dla podświado­mości. Przy­bysze poruszają się tam jak w sur­re­al­isty­cznej krainie, przekracza­jąc linię dzielącą nas od nierzeczy­wis­tości — pisze Ilona Sło­jew­ska.

APOLLO 20: KREACJA WSPÓŁCZES­NEGO MITU
Od 2007 r. na YouTube zaczęły pojaw­iać się nagra­nia z rewelac­jami Williama Rutledge’a poda­jącego się za emery­towanego kos­mo­nautę, który zdradzał szczegóły tajnej amerykańsko-​radzieckiej misji na Księżyc, jakiej celem było prze­ję­cie wraku pozaziem­skiego statku dostrzeżonego na zdję­ci­ach NASA. W jego wnętrzu miało zostać znalezione ciało Księży­cowej Mony Lisy…

USA: PRAWDA O UFO NA WYCIĄG­NIĘ­CIE RĘKI
Grupa byłych wojskowych i agen­tów służb spec­jal­nych przeko­nanych o ist­nie­niu UFO, chce podzielić się swą wiedzą ze społeczeńst­wem. Ludzie muszą poz­nać fakty — mówi ufolog i rock­man Tom DeLonge, który zdołał namówić byłych pra­cown­ików CIA i Pen­tagonu do współpracy w ustal­e­niu tego, co amerykańskie władze i wojsko wiedzą na temat obec­ności na Ziemi obcych inteligencji. Prawda na ten temat może jed­nak okazać się dla nas zbyt trudna…

Kłopoty z galak­tykami
By dotrzeć z jed­nego krańca naszej galak­tyki do drugiego, należałoby podróżować z pręd­koś­cią światła przez 120000 lat! Podob­nych galak­tyk w kos­mosie są mil­iardy lub bil­iony. Ile właś­ci­wie, tego nie wiedzą sami astronomowie — pisze Andrzej Mis­zczak.

Czas medy­cyny ener­gety­cznej
Woj­ciech Bożem­ski — były dwukrotny mis­trz Europy w sportach walki, porzu­cił kari­erę, aby zająć się medy­cyną ener­gety­czną. Jest bez wąt­pi­enia jed­nym z najbardziej utal­en­towanych pol­s­kich uzdrowicieli znanym z dużej, zwery­fikowanej skuteczności w lecze­niu na odległość. Poz­na­j­cie kole­jną niezwykłą postać z Pocztu Heal­erów Pol­s­kich.

Buble 2017 - czyli Anty­na­grody NŚ. Pok­witowanie Bubli w tym roku będzie wyjątkowo zwięzłe, a lau­reat jest jeden, niepodzielny i niezagrożony…

ASTAK­SAN­TYNA: KRÓLOWA ANTYOKSY­DAN­TÓW
Astak­san­tyna to najsil­niejszy spośród nat­u­ral­nych antyoksy­dan­tów. Spowal­nia pro­cesy starzenia orga­nizmu, sprawdza się w pro­fi­lak­tyce, sprzyja utrzy­ma­niu dobrego zdrowia i samopoczucia.

DWIE TWARZE WENUS - czyli dr. Pio­tra Piotrowskiego prog­noza astro­log­iczna dla Pol­ski i świata, a w niej m.in. o zbliża­ją­cym się kryzysie ekonomicznym.

PON­ADTO:

•KON­TAKT NIETELEPATY­CZNY — czyli Listy do Redakcji
•4 POWODY BRAKU REAKCJI NA ODLO­TOWĄ TEORIĘ
•LEK­TURY NŚ: Medy­czne Śledztwa, Instrukcje Prze­budzenia (t. 9 i 10), Mag­iczne dwudziestole­cie, Wahadełko a
•FIL­MOTEKA NŚ: Twin Peaks: Wszys­tkie twoje sny są rzeczy­wis­toś­cią
•RAPORT Z BEZ­DROŻY: Tal­ent: omnipo­tencja chaosu

HOROSKOP NA 2018 ROK!

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl