Kategorie blog
Newsletter
Podaj swój e-mail, jeżeli interesują Cię informacje o nowościach i promocjach.

Znaleziono produktów: 249

Nieznany Świat 5/2019 (341)

Nieznany Świat 5/2019 (341)
Nieznany Świat 5/2019 (341)

W NUMERZE 5/2019

SWOŁOCZ: REAKTYWACJA
W numerze czerwcowym z 2001 r. ukazał się mój tekst "Swołocz" - przypomina Redaktor Naczelny. Cofnąwszy się o 18 lat zauważymy, że definicja swołoczy się nie zmieniła, jednak opanowała ona nowe środowisko - Internet, w którym czuje się wyśmienicie.

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.

Nieznany Świat 11/2016

Nieznany Świat 11/2016
Nieznany Świat 11/2016

W NUMERZE:

 • Motyl w kokonie poczwarki
  Dziennikarze NŚ rozmawiają z jednym z najbardziej znanych brytyjskich mediów, Gordonem Smithem, o jakim nakręcono wiele filmów dokumentalnych a w testach przeprowadzonych przez szkockich naukowców, w trakcie których badano „dokładność” przekazanych przez niego informacji, angielski ekstrasens uzyskał wskaźnik 98 procent – najwyższy spośród wszystkich osób o zdolnościach paranormalnych poddanych eksperymentom z zastosowaniem rygorystycznych procedur badawczych. Zamknęło to usta sceptykom uważającym, że media wypowiadają się w sposób na tyle ogólny, iż w potoku płynących informacji każdy jest w stanie znaleźć ważny dla siebie komunikat. Na pytanie, czy problem „życia po życiu” stanowi dla niego rzeczywistość niewymagającą już żadnego dodatkowego potwierdzenia, Smith odpowiada: W całym moim życiu otrzymałem na to tyle dowodów, że to już nie jest wiara, lecz wiedza. Po przejściu na tamtą stronę - mówi Gordon - czeka nas wolność, radość i miłość. Poczucie wyzwolenia od granic wyznaczanych przez ludzkie emocje. No i, co najważniejsze, uwolnienie ducha, które jest jak wydobycie się motyla z kokonu poczwarki

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.

Nieznany Świat 3/2018

Nieznany Świat 3/2018
Nieznany Świat 3/2018

W NUMERZE 3/​2018

NA JAŁOWYM BIEGU
Dosadny komen­tarz Redak­tora Naczel­nego do skan­dal­icznie niefa­chowych pub­likacji porad­nika psy­cho­log­icznego Poli­tyki, gdzie zjawiska PSI utożsamiono z szarla­tanerią i nieuctwem. Trak­tu­jąc psy­chotron­ikę jako dziedz­inę dla głup­ków, autorzy i wypowiada­jący się eksperci wydają się umyśl­nie pomi­jać fakt, że zjawiskami z pogranicza zaj­mowali się wielcy psy­chol­o­gowie i psy­chi­a­trzy w tym Carl Gustaw Jung.

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.

Nieznany Świat 6/2019 (342)

Nieznany Świat 6/2019 (342)
Nieznany Świat 6/2019 (342)

W NUMERZE 6/2019

ALE TO JUŻ BYŁO I NIE WRÓCI WIĘCEJ?
Właśnie wróciło. Być może zresztą w ogóle nie musiało tego robić, bo nigdy stąd nie odeszło, a tezy i poglądy, o jakich będzie mowa cechują się trwałością zdolną pokonać eony - pisze Redaktor Naczelny o polskiej radiestezji, która po latach rozwoju i sukcesów, znalazła się pod obstrzałem i w niemałym kryzysie wewnętrznym.

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.

Nieznany Świat 12/2016

Nieznany Świat 12/2016
Nieznany Świat 12/2016

W NUMERZE:

 • Przebudzenie: dzień przed
  Nagrodę Honorową „Nieznanego Świata” za 2016 r. otrzymuje Igor Witkowski – niezależny badacz, pisarz i dokumentalista, autor sześćdziesięciu czterech książek, w większości poświęconych penetrowaniu nieznanego. Nasz laur przyznaliśmy za całokształt działalności badawczej i publicystycznej ze szczególnym uwzględnieniem cieszącego się wielkim czytelniczym powodzeniem wieloksięgu Instrukcje Przebudzenia, którego najnowszy, szósty tom niedawno się ukazał, a kolejne są w przygotowaniu. W obszernym wywiadzie, jaki przeprowadził Jędrzej Fijałkowski, Igor Witkowski opowiada o tym, jak znalazł się na ścieżce poznania, która zaowocowała wydawniczymi bestsellerami i jak zbiera materiały do swoich książek.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.

Nieznany Świat 4/2018

Nieznany Świat 4/2018
Nieznany Świat 4/2018

W NUMERZE 4/2018

POZA GRANI­CAMI EMPATII
Mar­ian Piłka — wiceprze­wod­niczący Praw­icy RP opub­likował w Dzi­en­niku Gaze­cie Prawnej bul­w­er­su­jący artykuł, w którym atakuje ekol­o­gizm i ustawy doty­czące ochrony zwierząt. Cier­pi­e­nie zwierząt jest zjawiskiem powszech­nym i nat­u­ral­nym — pisze Piłka, doda­jąc, że dbałość o środowisko to jego zdaniem umniejszanie nadrzęd­nej pozy­cji człowieka i jego redukowanie do poziomu zwierzęcego. Te słowa to wstyd i żenada — odpowiada krótko Redak­tor Naczelny , przy­pom­i­na­jąc wypowiedź ks. Sed­laka, że pog­a­rda wobec Natury prowadzi do powol­nej ago­nii człowieka.

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.

Nieznany Świat 7/2019 (343)

Nieznany Świat 7/2019 (343)
Nieznany Świat 7/2019 (343)

W NUMERZE 7/2019

Między superurzędnikami a superbakteriami
Od wielu lat w Polsce prowadzi się nagonkę mającą wykazać, że preparaty homeopatyczne są oszustwem (mówiąc innymi słowy: nie działają leczniczo), a ich sprzedaż tolerowana jest wyłącznie dlatego, że zezwala na nią Unia Europejska, gdzie homeopatię w wielu krajach członkowskich, o zgrozo, wykłada się na uczelniach medycznych - pisze nasz Redaktor Naczelny.

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.

Nieznany Świat 1/2017

Nieznany Świat 1/2017
Nieznany Świat 1/2017

W NUMERZE:

 • Co dalej z ziemskim klimatem?
  Próba odpowiedzi na jedno z ważniejszych obecnie pytań, a przy okazji o zamarzającej w XVII wieku Europie i innych anomaliach pogodowych na świecie w przeszłości. M.in. 28 marca 1848 r. „stanął” na 30 godzin wodospad Niagara, a we wspomnianym siedemnastym stuleciu Francja przez kilka lat musiała obyć się bez wina, gdyż wskutek dotkliwego zimna oraz ulewnych deszczy nie mogły dojrzeć winogrona. Adriatyk zamarzł u brzegów, po tym zaś, gdy Cieśnina Bosfor pokryła się lodem, ludzie chodzili z Azji do Europy i z powrotem na piechotę. Doszło wówczas również do potężnych erupcji 12 wulkanów w obrębie tzw. Pacyficznego Pierścienia Ognia oraz spowolnienia Golfstromu. Ów zimny i znaczony chłodem czas przyniósł też liczne wojny, a powodem tego wszystkiego była przypuszczalnie zmniejszona aktywność Słońca. Co natomiast czeka nas w XXI wieku?

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.

Nieznany Świat 5/2018

Nieznany Świat 5/2018
Nieznany Świat 5/2018

W NUMERZE 5/2018

SPOKO­JNIE TO TYLKO PSY­CHOTER­APIA :-)
Między poli­tyką a ezoteryką, czyli o przyję­tym do par­tii psie, tal­iz­manie dla suki pod poduszkę i tęs­kno­cie do burzenia wszys­tkiego, co się da we wstęp­ni­aku Redak­tora Naczel­nego.

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.

Nieznany Świat 8/2019 (344)

Nieznany Świat 8/2019 (344)
Nieznany Świat 8/2019 (344)

W NUMERZE 8/2019

Zaraz powiem
Władza - każda władza, czy to polityczna, czy religijna - jest zakochana w sobie z wzajemnością i dogłębnie przekonana o swojej nieomylności. Nie mamy obowiązku popierać tego punktu widzenia - pisze Redaktor Naczelny.

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.

Nieznany Świat 2/2017

Nieznany Świat 2/2017
Nieznany Świat 2/2017

W NUMERZE:

 • Gaja z mózgiem w oceanie
  Sformułowana przed wielu laty przez brytyjskiego chemika i lekarza, byłego pracownika NASA Jamesa Lovelocka, głośna koncepcja, w myśl której Ziemia jest żywym organizmem, zaczyna znajdować swoje potwierdzenie w wynikach najnowszych badań. Zespół naukowców ze Stanów Zjednoczonych i Chin stwierdził, że nasza planeta po trzęsieniach ziemiw całym znaczeniu tego słowa leczy rany, a zachodzących w trakcie wspomnianego procesu zmian nie udało się wyjaśnić na gruncie fizyki i geologii. Dotyczy to także wybitnie zaskakujących zjawisk odnoszących się do stanu atmosfery, a zwłaszcza eliminowania z niej, niejako samoistnie, nadmiaru szkodliwego ozonu. Można odnieść wrażenie, że wszystko jest w jakimś stopniu sterowane. Ale to nie wszystko, gdyż rosyjski profesor Wiktor Rogożkin, który całe życie poświęcił badaniom Błękitnego Globu, dokonał niewiarygodnego wręcz odkrycia. Zdołał bowiem eksperymentalnie udowodnić, że poprzez pęknięcia swojej skorupy Ziemia oddycha, a niekiedy, np. w reakcji na kosmiczne wydarzenie, odczuwa strach (!). Tak było m.in. w sierpniu 1999 r. w trakcie zaćmienia Słońca i podczas dwóch następujących po sobie trzęsień o magnitudzie 7,4 stopnia w skali Richtera. Niektórzy uczeni sugerują, że w tym momencie nasza planeta znajdowała się w stanie przypominającym ludzką śmierć kliniczną! Bardzo ciekawy blok dwóch publikacji

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.

Nieznany Świat 6/2018

Nieznany Świat 6/2018
Nieznany Świat 6/2018

W NUMERZE 6/2018

W KRĘGU NAJWAŻNIEJSZYCH PYTAŃ
Kto tym wszys­tkim kręci? - pyta Redak­tor Naczelny, przy­tacza­jąc niezwykłą rodzinną his­torię znanej heal­erki i przy­jaciółki NŚ Krystyny Wiec­zorek. W jej tle pobrzmiewa hasło grud­niowej Wielkiej Medy­tacji: Obudzić sol­i­darność. Sol­i­darność, zwykłą, ludzką, ponad podziałami…

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl