Kategorie blog
Newsletter
Podaj swój e-mail, jeżeli interesują Cię informacje o nowościach i promocjach.
Produkt dnia
Eukalipekt - Eliksir z eukaliptusa (240ml)
Eukalipekt - Eliksir z eukaliptusa (240ml)
75,00 zł 15,00 zł
szt.

Znaleziono produktów: 246

Nieznany Świat 3/2019 (339)

Nieznany Świat 3/2019 (339)
Nieznany Świat 3/2019 (339)

W NUMERZE 3/2019

NA OŚLEP
Ten, kto ze swojej zaczepki czyni sztandar, którym wymachuje z intencją przywalenia oponentowi, sam zostaje przywalony jego drzewcem - pisze Redaktor Naczelny o sprawie pewnego komentarza, dotyczącego kultowej Nieuchwytnej siły. Stał się on asumptem do refleksji nad tym, czy 35 lat po wydarzeniach, których bohaterką była Joasia Gajewska, nauka głównego nurtu zmieniła stosunek do zjawisk PSI.

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.

Nieznany Świat 7/2016

Nieznany Świat 7/2016
Nieznany Świat 7/2016

W NUMERZE:

 • Jasnowidzący antyterroryści: Raport Większości?
  Z biegiem czasu wychodzą na jaw informacje wskazujące, że niektórych zamachów terrorystycznych udałoby się, być może, uniknąć, gdyby policja i służby specjalne nie zlekceważyły przekazanych wcześniej ostrzeżeń, jakich źródłem byłodbiór paranormalny. Są jednak i takie przypadki, gdy wspomniane sygnały potraktowano poważnie, co zapobiegło tragedii, albo w znacznym stopniu zredukowało jej rozmiary. Krwawa cena zaskoczenia, prorocze wizje tego, co ma nastąpić – i wyścig z czasem. Czy właśnie urzeczywistnia się swoisty Raport Większości (nawiązanie do słynnego filmu Stevena Spielberga Raport mniejszości)? Przy okazji także o policyjnym szamanie, który skutecznie ochronił Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles w 1984 r. i wiele innych międzynarodowych zawodów. Kapitalna poznawczo publikacja dr Małgorzaty Stępień przygotowana na podstawie wiarygodnych źródeł z całego świata

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.

Nieznany Świat 1/2018

Nieznany Świat 1/2018
Nieznany Świat 1/2018

W NUMERZE 1/​2018

W POLU WYSO­KICH NAPIĘĆ
Według niek­tórych 2017 miał być rok­iem przełomu. Czy za rogiem widać Nową Erę? Możliwe, ale świat nie zmieni się na lep­szy, dopóki nie zmienią się ludzie — przy­pom­ina w noworocznym feli­etonie Marek Rymuszko. Na razie, zami­ast w Erze Wod­nika, ludzkość znalazła się w polu wyso­kich napięć. Wystar­czy zwar­cie poje­dynczego obwodu, by w jed­nej chwili zaiskrzyło i wyle­ci­ało w powi­etrze wszystko…

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.

Nieznany Świat 4/2019 (340)

Nieznany Świat 4/2019 (340)
Nieznany Świat 4/2019 (340)

W NUMERZE 4/2019

BEZ ZNIECZULENIA
Nagłośniony przez brazylijskie, a w ślad za nimi również zagraniczne media skandal związany z wysunięciem pod adresem João Teixeira de Faria, nazywanego Janem od Boga, zarzutów o molestowanie seksualne pacjentek tego słynnego uzdrowiciela, skłania do przyjrzenia się całej sprawie, a przy okazji sformułowania kilku uwag o ogólniejszym charakterze - pisze Redaktor Naczelny.

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.

Nieznany Świat 10/2016

Nieznany Świat 10/2016
Nieznany Świat 10/2016

W NUMERZE:

 • Fenomen déjà vu
  Kiedyś słyszane, pomyślane, odczuwane, widziane, napotkane... Czym jest dziwne zjawisko powtarzalności sytuacji i przemożnego odczucia, że to już było? Niesamowicie interesujące, dobrze udokumentowane przykłady déjà vuzaczerpnięte z różnych źródeł i próby ich wyjaśnienia z jednej strony, na gruncie nauki, z drugiej zaś, co wydaje się znacznie bliższe istoty rzeczy, metafizyki. Od padaczki, epilepsji i schizofrenii, poprzez zaburzenia pamięci i fałszywe wspomnienia, aż po podświadomość i koncepcję wędrówki dusz. Dr Małgorzata Stępień w swoim żywiole

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.

Nieznany Świat 2/2018

Nieznany Świat 2/2018
Nieznany Świat 2/2018

W NUMERZE 2/​2018

Z DALA OD ZGIEŁKU…
Jako że w numerze lutowym ogłaszamy lau­re­ata cer­ty­fikatu Nowe Wzorce Sztuki, Redak­tor Naczelny w swoim wstęp­ni­aku prezen­tuje przegląd najnowszych dzieł sztuki niema­sowej z głębokim duchowym przesłaniem.

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.

Nieznany Świat 5/2019 (341)

Nieznany Świat 5/2019 (341)
Nieznany Świat 5/2019 (341)

W NUMERZE 5/2019

SWOŁOCZ: REAKTYWACJA
W numerze czerwcowym z 2001 r. ukazał się mój tekst "Swołocz" - przypomina Redaktor Naczelny. Cofnąwszy się o 18 lat zauważymy, że definicja swołoczy się nie zmieniła, jednak opanowała ona nowe środowisko - Internet, w którym czuje się wyśmienicie.

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.

Nieznany Świat 11/2016

Nieznany Świat 11/2016
Nieznany Świat 11/2016

W NUMERZE:

 • Motyl w kokonie poczwarki
  Dziennikarze NŚ rozmawiają z jednym z najbardziej znanych brytyjskich mediów, Gordonem Smithem, o jakim nakręcono wiele filmów dokumentalnych a w testach przeprowadzonych przez szkockich naukowców, w trakcie których badano „dokładność” przekazanych przez niego informacji, angielski ekstrasens uzyskał wskaźnik 98 procent – najwyższy spośród wszystkich osób o zdolnościach paranormalnych poddanych eksperymentom z zastosowaniem rygorystycznych procedur badawczych. Zamknęło to usta sceptykom uważającym, że media wypowiadają się w sposób na tyle ogólny, iż w potoku płynących informacji każdy jest w stanie znaleźć ważny dla siebie komunikat. Na pytanie, czy problem „życia po życiu” stanowi dla niego rzeczywistość niewymagającą już żadnego dodatkowego potwierdzenia, Smith odpowiada: W całym moim życiu otrzymałem na to tyle dowodów, że to już nie jest wiara, lecz wiedza. Po przejściu na tamtą stronę - mówi Gordon - czeka nas wolność, radość i miłość. Poczucie wyzwolenia od granic wyznaczanych przez ludzkie emocje. No i, co najważniejsze, uwolnienie ducha, które jest jak wydobycie się motyla z kokonu poczwarki

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.

Nieznany Świat 3/2018

Nieznany Świat 3/2018
Nieznany Świat 3/2018

W NUMERZE 3/​2018

NA JAŁOWYM BIEGU
Dosadny komen­tarz Redak­tora Naczel­nego do skan­dal­icznie niefa­chowych pub­likacji porad­nika psy­cho­log­icznego Poli­tyki, gdzie zjawiska PSI utożsamiono z szarla­tanerią i nieuctwem. Trak­tu­jąc psy­chotron­ikę jako dziedz­inę dla głup­ków, autorzy i wypowiada­jący się eksperci wydają się umyśl­nie pomi­jać fakt, że zjawiskami z pogranicza zaj­mowali się wielcy psy­chol­o­gowie i psy­chi­a­trzy w tym Carl Gustaw Jung.

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.

Nieznany Świat 6/2019 (342)

Nieznany Świat 6/2019 (342)
Nieznany Świat 6/2019 (342)

W NUMERZE 6/2019

ALE TO JUŻ BYŁO I NIE WRÓCI WIĘCEJ?
Właśnie wróciło. Być może zresztą w ogóle nie musiało tego robić, bo nigdy stąd nie odeszło, a tezy i poglądy, o jakich będzie mowa cechują się trwałością zdolną pokonać eony - pisze Redaktor Naczelny o polskiej radiestezji, która po latach rozwoju i sukcesów, znalazła się pod obstrzałem i w niemałym kryzysie wewnętrznym.

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.

Nieznany Świat 12/2016

Nieznany Świat 12/2016
Nieznany Świat 12/2016

W NUMERZE:

 • Przebudzenie: dzień przed
  Nagrodę Honorową „Nieznanego Świata” za 2016 r. otrzymuje Igor Witkowski – niezależny badacz, pisarz i dokumentalista, autor sześćdziesięciu czterech książek, w większości poświęconych penetrowaniu nieznanego. Nasz laur przyznaliśmy za całokształt działalności badawczej i publicystycznej ze szczególnym uwzględnieniem cieszącego się wielkim czytelniczym powodzeniem wieloksięgu Instrukcje Przebudzenia, którego najnowszy, szósty tom niedawno się ukazał, a kolejne są w przygotowaniu. W obszernym wywiadzie, jaki przeprowadził Jędrzej Fijałkowski, Igor Witkowski opowiada o tym, jak znalazł się na ścieżce poznania, która zaowocowała wydawniczymi bestsellerami i jak zbiera materiały do swoich książek.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.

Nieznany Świat 4/2018

Nieznany Świat 4/2018
Nieznany Świat 4/2018

W NUMERZE 4/2018

POZA GRANI­CAMI EMPATII
Mar­ian Piłka — wiceprze­wod­niczący Praw­icy RP opub­likował w Dzi­en­niku Gaze­cie Prawnej bul­w­er­su­jący artykuł, w którym atakuje ekol­o­gizm i ustawy doty­czące ochrony zwierząt. Cier­pi­e­nie zwierząt jest zjawiskiem powszech­nym i nat­u­ral­nym — pisze Piłka, doda­jąc, że dbałość o środowisko to jego zdaniem umniejszanie nadrzęd­nej pozy­cji człowieka i jego redukowanie do poziomu zwierzęcego. Te słowa to wstyd i żenada — odpowiada krótko Redak­tor Naczelny , przy­pom­i­na­jąc wypowiedź ks. Sed­laka, że pog­a­rda wobec Natury prowadzi do powol­nej ago­nii człowieka.

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 8,90 zł
egz.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl